Watertoets

2 december 2017

Jouw woning verkopen? Denk dan aan de watertoets. De verkoper moet immers steeds aangeven of zijn woning gelegen is een effectief overstromingsgevoelig gebied, een mogelijk overstromingsgevoelig gebied of een niet-overstromingsgevoelig gebied.
Bij mogelijk overstromingsgebied is er een risico op wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. Bij een effectief overstromingsgevoelig is dit risico veel groter.
Wil dit zeggen dat het aankopen van een woning in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied een probleem hoeft te zijn? Neen. Alleen bestaat de mogelijkheid dat er bepaald bouwverplichtingen-of beperkingen zijn.
Op het infoloket www.waterinfo.be kan je nagaan of een woning in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Opgelet! Verwar het bovenstaande niet met ‘risicozones voor overstromingen’. Dergelijke zones werden door de federale wetgever vastgelegd. Ligt je woning in zo’n zone dan betaal je een hoge verzekeringspremie of de brandverzekeraar kan weigeren om de schade aan woningen te dekken ten gevolge van overstromingen.