Vastgoedadvies

Op zoek naar tips of vastgoedadvies? Bij Via Sofie zit je goed!

Wat is een compromis? Weet jij wat een zonevreemde woning is? En wat is het kadastraal inkomen? Als je er niet elke dag mee bezig bent, zoals wij, dan kunnen deze termen uit de vastgoedwereld weleens ingewikkeld worden. Daarom geven wij je een spoedcursus vastgoedterminologie. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen, tips en vastgoedadvies. Staat jouw vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder!

Wat is een compromis?

De compromis of de onderhandse overeenkomst is in principe vormvrij. De compromis is een koop-verkoopovereenkomst waarbij koper en verkoper overeenkomen dat de verkoper er zich toe verbindt om de eigendom van een zaak over te dragen aan de koper. De koper van zijn kant verbindt zich ertoe om een geldprijs te betalen. In tegenstelling tot wat sommigen denken is de koop definitief vanaf de compromis. Omdat het belangrijk is dat de compromis alle essentiële elementen bevat, is het aan te raden samen te werken met een erkend makelaar die je kan begeleiden bij de opmaak van dit document.

Waarom moet er nog een authentieke akte worden opgesteld ná ondertekening van een compromis?

Na een compromis zal de notaris een authentieke akte opstellen. Het is enkel de notaris die daartoe gemachtigd is. Hij zal de authentieke akte laten overschrijven in de registers van het hypotheekkantoor. Vanaf dat ogenblik is de verkoop ‘tegenstelbaar aan derden’. Dit wil zeggen dat vanaf de overschrijving op het hypotheekkantoor iedereen, ook diegenen die geen partij zijn bij de verkoopovereenkomst, rekening zullen moeten houden met de rechten van de nieuwe eigenaar van het onroerend goed.

Wat is een attest elektrische keuring?

Het keuringsverslag, afgeleverd na de keuring van de elektrische installatie, geeft informatie over de staat van de elektrische installatie, zodat de nieuwe eigenaar indien nodig de installatie kan aanpassen om zijn veiligheid te garanderen. Een keuringsverslag is in principe 25 jaar geldig op voorwaarde dat er geen wijziging of uitbreiding werd aangebracht aan de elektrische installatie. Dit document moet bij het verkoopdossier worden gevoegd. Enkel een erkend keuringsorganisme mag de keuring uitvoeren.

Verhindert een negatief keuringsverslag de verkoop van mijn woning?

Neen, een negatief keuringsverslag verhindert de verkoop niet. De notaris is wel verplicht om dit te melden aan een erkend keuringsorganisme. De nieuwe eigenaar zal in principe het nodige moeten doen om de elektrische installatie conform de opgelegde voorschriften in orde te maken. Het keuringsverslag vermeldt normaal gezien de datum waartegen de nieuwe keuring moet worden uitgevoerd.

Wat is het wooncafé?

Via Sofie organiseert 2 maal per jaar een wooncafé, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens deze avond kom je dankzij verschillende sprekers alles te weten over actuele vastgoedtopics. Uiteraard zijn we zelf aanwezig als vastgoedmakelaar, maar zo is er ook al een notaris komen spreken, een EPC-deskundige, een schilder, iemand gespecialiseerd in het toekennen van kredieten… Op het einde voorzien we tijd om je vragen voor te leggen aan de aanwezige experten. Op de hoogte blijven van onze wooncafés? Schrijf je hier in

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is geen echt inkomen. Het is een fictieve prijs die wordt opgesteld om te bepalen hoeveel een onroerend goed zou opbrengen op jaarbasis, als het verhuurd wordt. Ook al is dat niet het geval. Waarom wordt het kadastraal inkomen dan opgemaakt? Om de waarde van een woning in te schatten. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de berekening van de onroerende voorheffing (de jaarlijkse belasting op onroerende goederen).

Welke notaris mag de verkoopakte verlijden?

Bij de verkoop van een woning hebben zowel de eigenaar als de kandidaat-koper elk het recht om een notaris aan te duiden. In je compromis staat voor welke notaris de koper en de verkoper kiezen. Het is dus mogelijk om meerdere notarissen de verkoopakte te laten verlijden.

Hoe breng ik een bod uit op mijn droomwoning?

Heb je je droomwoning gevonden en wil je een bod uitbrengen? Dan let je best op een aantal zaken:

  • Ga eerst al eens informeren bij je bank welk bedrag je kan lenen, voor je een bod uitbrengt.
  • Een bod kan je het best schriftelijk uitbrengen, dit om eventuele discussies te vermijden.
  • Noteer je naam, het type woning, het adres van de woning en de prijs die je wilt bieden.
  • Vermeld duidelijk eventuele opschortende voorwaarden om het bod te laten gelden. Zo kan je bijvoorbeeld vastleggen dat je als koper eerst de goedkeuring voor een lening moet krijgen bij de bank.
  • Zeer belangrijk: vermeld steeds tot welke datum je bod geldt!
Met welke notariskosten moet ik rekening houden bij de aankoop van een woning?

Koop je een woning, dan betaal je niet enkel de aankoopprijs van de woning, maar moet je ook rekening houden met notariskosten. Deze bestaan uit:

  • De registratierechten of BTW
  • Het ereloon van de notaris, dat bij wet bepaald is
  • De algemene kosten van de akte. Dit zijn kosten die de notaris moet maken in het kader van kadastrale, hypothecaire, stedenbouwkundige en fiscale opzoekingen, enzovoort.

Meer info vind je op www.notaris.be. Kijk ook eens op www.notaris.be/rekenmodules/aankoop. Deze rekenmodule geeft een indicatie van de te verwachte aktekosten.

Wie betaalt de kosten van de verkoop?

De kosten van de verkoopovereenkomst en andere bijkomende kosten zijn in principe voor de koper. Het is echter voor beide partijen toegestaan om dit anders te regelen. In dat geval is het aangeraden om dit op te nemen in je compromis.

Wat is een zonevreemde woning?

Onterecht wordt er soms gedacht dat een zonevreemde woning een illegaal gebouwde woning is. Een woning is zonevreemd als ze volgens het geldende plan niet in een zone met de juiste bestemming ligt. Een voorbeeld: een voormalige boerderij waar vroeger landbouwactiviteiten werden uitgeoefend ligt in ‘agrarisch gebied’. Nadat de landbouwactiviteiten gestopt zijn, wordt de boerderij louter gebruikt voor bewoning en voldoet ze dus niet meer aan de bestemmingsvoorschriften. Wil je een dergelijke woning kopen en/of heb je verbouwplannen? Informeer dan even bij de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Voor zonevreemde woningen gelden immers andere bouwvoorschriften.

Wat is het recht van voorkoop?

Een voorkooprecht biedt een bepaald persoon, rechtspersoon of instantie de mogelijkheid om een woning aan te kopen tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper. Er bestaan heel wat (wettelijke) voorkooprechten, zoals het voorkooprecht voor Waterwegen en Zeekanaal. Kijk daarom altijd goed na of er sprake is van dergelijk voorkooprecht. Is dit het geval, dan krijgt eerst de houder van het voorkooprecht de mogelijkheid om de woning aan te kopen. Wordt van dit recht geen gebruik gemaakt? Dan kan de kandidaat-koper het onroerend goed aankopen.

Wanneer vindt de eigendomsoverdracht plaats?

Theoretisch is het zo dat vanaf de ondertekening van een compromis de eigendom van het onroerend goed overgaat van de verkoper op de koper. Meestal wordt de eigendomsoverdracht echter uitgesteld tot aan de ondertekening van de notariële akte. Maar in principe is er dus geen notariële akte nodig om de eigendom te laten overgaan.

Betaal ik BTW of registratierechten?

Alleen een ‘nieuwe’ woning kan onder het BTW-stelsel verkocht worden. Een woning is nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname of de eerste inbezitneming wordt geleverd.

Wat is een stille verkoop?

Je wil, om privacyredenen bijvoorbeeld, niet dat iedereen weet dat jouw huis te koop staat. Daarom wil je niet te veel ‘ruchtbaarheid’ over de verkoop van je pand. Dan is een stille verkoop iets voor jou! In overleg kiezen we op welke websites of kanalen we een publicatie voorzien zodat we het juiste doelpubliek kunnen aanspreken. Als je dat niet wil, hangen we ook geen publiciteitsbord aan je raam. Geïnteresseerd in een stille verkoop? Neem vrijblijvend contact op.

Kwalitatief aanbod vind je bij Via Sofie. Ik kon onmiddellijk ter plaatse de woning bezoeken na telefoontje. Sofie denkt met je mee, geeft je de ruimte en tijd om rustig te beslissen; een menselijke makelaar. Steeds een vlotte communicatie en alle paperassen tot in de puntjes verzorgd, was altijd welkom met mijn vragen! Aanrader!

Dirk Van Haesbroeck